Нека Ви предложим
маршрут за Вашата визита
в Стара Загора

Време, с което разполагате

  • 2 часа
  • 4 часа
  • 6 часа
  • Цял ден

Изберете транспорт

  • Собствен автомобил
  • Ходене пеша
Stara Zagora Stara Zagora
Търсене... Facebook Instagram
bg bg

„ИЗВОРЪТ ДА НЕ ПРЕСЪХВА – ЦВЕТНИЦА 2023”

На 9 април 2023 г. от 10.00 ч. в парк „Артилерийски“ Стара Загора ще се проведе деветнадесетото издание на Детско юношеския фолклорен празник „Изворът да не пресъхва - Цветница 2023”. Празникът е свързан с продължаване на българската традиция и съхраняване на автентичните песни, танци и обичаи.
Организатори са  Община Стара Загора, НЧ „Развитие - 1878” с. Дълбоки, Център за подкрепа за личностно развитие Стара Загора.
Целта на събитието е да  се съхрани и популяризира фолклорната традиция, децата ни да се приобщят към народните ценности и да запазят българската идентичност. Да предостави възможност за обществена изява на колективи и индивидуални изпълнители.  Да насърчава приемствеността на традициите между поколенията. Да се изявят детско–юношески състави и индивидуални изпълнители от страната.
В празника могат да вземат участие детски фолклорни състави и индивидуални изпълнители, представящи български фолклор (песни, танци, обичаи, приказки, игри и пр.).
Празникът няма конкурсен характер и такси за участие не се внасят.
Неговата продължителност е един ден и участието е доброволно.
Всички участници ще получат грамоти и награди.

Съпътстващи прояви:

Конкурс на тема „Пролетните празници - Лазаровден, Цветница и Великден“.
Срокът за изпращане на рисунките е до 31.03.2023 г. на адрес ПК 6060, с. Дълбоки
обл. Стара Загора, НЧ “Развитие 1878“, за конкурса „Пролетните празници -
Лазаровден, Цветница и Великден“.
Участниците трябва да бъдат на възраст до 19 години, а творбите - на картон
/формат А4/ и да са придружени с коректно попълнена заявка, залепена на гърба на
рисунката. Няма ограничение за използваната техника.
В деня на празника ще бъдат обявени и наградени отличените участници.

Calendar 09 Апр
Object парк Артилерийски
Location 22:00ч

Други събития